טיפול בילדים ונוער

לילדים שפה משלהם והם נוהגים להביע עצמם באמצעות משחק. בטיפול, הפסיכולוג משתמש בכלי המשחק כדרך תקשורת עם הילד וככלי להבנת עולמו הרגשי של הילד. באמצעות המשחק המטפל קושר קשר עם הילד ויכול לספק לו תמיכה ולקיים תהליכים תרפויטיים שלא ניתן היה להשיג באמצעים אחרים. ככל שהילד מתבגר, השפה תופסת מקום רחב יותר ביכולתו של הילד לבטא את עצמו ומתודת הטיפול משתנה בהתאם תוך מתן דגש על הבנת עולמו של הנער דרך נקודת המבט הייחודית לו.